Committees

Bertoletti 2020.jpg

                           SENIOR VICE PRESIDENT

 • CHAIRMAN TECHNICAL COMMITTEE

 • MEMBERS

  • SHIHAN NASROLLAH KAKAVAND​

  • SO SHIHAN SEVRAJ KOTHANDAN

  • SHIHAN MAVOUMI WAPATCHA

  • SHIHAN MAMADOU DIALLO

  • SHIHAN THUTO THUTO

  • SHIHAN SIMBA MANGABA

  • SHIHAN MICHALE CINDI

  • SHIHAN THAMARA NISSANKE

  • SENSEI RANA MUZZAMIL

  • SHIHAN JAFAR ERANiANKHAN

  • GM FARDAR DODAR

SHIKE GIACOMO BERTOLETTI

 • REFEREES COMMITTEE
  MEDICAL COMMITTEE
  EDUCATION COMMITTEE

Simba Mangaba 2020.jpg

2ND VICE PRESIDENT

 • CHAIRMAN ORGANIZING AND EVENTS COMMITTEE

 • MEMBERS

  • MONICA SIAS​

  • SAMIRA DAVIDS

SHIHAN SIMON MANGABA

Kothandan 20201.jpg

3RD VICE PRESIDENT

 • CHAIRMAN PR AND SPONSORSHIP COMMITTEE

SO SHIHAN SEVRAJ KOTHANDAN

Zaida 20205_edited.jpg

WOMENS COMMITTEE

MEMBERS

 • SENSEI MONICA SIA

 • SENSEI FANSISCA 

 • SENSEI SAMIRA DAVIDS

Singavel 2021.png
Chairperson UWMAF Technology 
Sensei Zaida Ossamane